Deel 10 (24 juni 1945 - 4 juli 1945)
Contact

WIM BREUKING

LOGBOEK UIT GÖTTINGEN

DEEL 10

 

Uns eeken wasst +

mit mannigen knast +

up magern grund +

Sund hart und gesund +

So schall ook uns volk van Neddersassen

hart knastig gesund in ewigkeit wassen!

Zondag 24 juni

Sint Jan.

Om half elf met Jan Zoon naar de Kerk en te Communie.

Heet en heiig weer vandaag.

Thuis dus gauw sandalen en kort broekje aangetrokken! Middageten met worteltjes en gehakt was zeer goed geslaagd. Vanmiddag wat zitten lezen en schrijven (Wezerflak).

Alleen niets te roken, terwijl de vliegen je gek maken!

Vanmiddag was er een Am-Ned. Officier, die zei dat we allang weg hadden moeten zijn, uit de andere

plaatsen zijn alle Nederlanders al ongeveer thuis…

Hij is meteen naar het hoofdbureau in Kassel doorgereis.

’s Avonds tamelijk laat naar bed en nog urenlang liggen nakletsen met de jongens van Kamer 8.

Maandag 25 juni 101e week

Laat wakker. Veel geloop in het gebouw.

Wat is er loos: daar hoor ik alweer wat

morgen en overmorgen mag niemand het gebouw verlaten, de Holl. uit de stad moeten “boven”komen, en men mag maximaal een grote of 2 kleine koffers meenemen, daar er 25 m. per auto zullen moeten reizen.

Zo staat het officieel op het mededelingenbord gekalkt.

De stemming stijgt sprongsgewijs, maar het is al eens meer zo geweest, dus even voorzichtig!

Maar met een beetje geluk kan  ik nog net voor of op Vader’s verjaardag thuis zijn!

Ik ga me eerst wassen; word nog even natgespoten, en na het “frühstückie” gauw dagboek bijgewerkt!

Vanmiddag de ransel nog eens overgepakt, en van uitgelatenheid verder practisch niets gedaan.

Iedereen is gewoon gek alles draaft zo’n beetje door elkaar, er nadert dan ook het ogenblik waarnaar we zo lang hebben verlangd. Aan alle kanten wordt nu gepakt, als ik zo eens om me heen zie. Heems zit natuurlijk weer dood bedaard een worstvelletje uit te krabben en te eten.

Overal koffers, overal luide kreten “Rauw Rauw!”

 

Het is immers bekend gemaakt

MORGEN OM 8.15 VROEG KOMEN DE GROTE TRUCKS VOOR, EN DAN GAAN WE WEG, LEKKER NAAR HUIS.

Vanavond is het de laatste maal dat ik mijn dagboek bijwerk in Göttingen, daarom loop ik vast vooruit: niet te laat naar bed, vanavond, en van slapen zal wel niet veel komen!

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanmorgen al vroeg wakker, op de VI speelt Jan Hey harmonica.

 

Gisteravond ontvingen we onze indeling, ik zou op wagen 8 komen, bij onze eigen kamer bij K 8.

Na tamelijk lang wachten komen ong. 8.45 de auto’s van het type Bedford. Ned …….

En weldra rolden we boven (….. ong 10 over de Weendel. Str Gtg uit noordwaarts, en voor Northeim reden we naar Hannover al waar we wrsch pauzeren.

Om ± 2 uur ……..voor … betrekkelijk gehavend uit de stuprent, en er is waarlijk geen huis of het is beschadigd.

En toen ging het full speed verder, we reden nog een stukje over R. autobahn

 

De laatste bergen verdwenen toen uit het gezicht, en eindelijk zak ik weer de wijde horizon, waarnaar ik zo verlangd heb.

Na ong. 2 pauzen arriveren we dan ongeveer 6 uur te Diepholz, het doel van onze eerste reis per auto.

We werden er uitgeladen, en moesten meteen 3 aan 3 opstellen, om door een arts (een Gaullist) op luizen en besm. ziekte te worden onderzocht.

Allen werden goedgekeurd, een paar meiden hadden echter luizen en barstten in luid gesnik uit.

We werden vervolgens ondergebracht op het trappenhuis v/d/ 3e en bovenste etage, waar we ons rap een serie stroozakken haalden, en mannen en vrouwen en kinderen door elkaar zich voorbereidden op de nacht.

Met Siem, Jaap, en Slager nog een uurtje door dat “dorp” Diepholz gewandeld, er is echter niets te beleven.

Het landschap en de slootjes herinneren ons echter al sterk aan Nederland.

En weldra slaap ik, onder m’n jas als

deken, heerlijk rozig van de wind gedurende de tocht op open karren.

Woensdag 27 juni

Tamelijk lang blijven liggen, om half elf opgestaan, nadat de anderen de hele morgen al aan het stoeien en ginnegappen waren. Na het ontbijt met warme koffie uit m’n veldfles met Jaap Siem en ’n jochie wat gewandeld.

Teruggekomen, wat gegeten.

’n Engelse sigaret van Jan Zoon gekregen, die ik half oprookte, en dan weer dagboek bijwerken.

Vanmorgen werd bekend gemaakt dat er geen Duitsers of D. vrouwen in Ned. worden toegelaten, dus die kunnen niet verder mee (die avonturiersters konden dat verwachten) en ook de huwelijken sinds 1940 tussen pers. van Ned. en v. Duitse nationaliteit gelden niet volgens de wet!!!

En misschien gaan we morgen verder!

’s Avonds ong. 11 uur naar bed, of wat daar voor doorgaat, als sardientjes op elkaar gepakt, zodat er van slapen niet veel kwam, alleen m’n armen en benen sliepen, en dat is lang zo leuk niet….

Donderdag 28 juni

Vanmorgen proberen in te halen wat we vannacht te kort kwamen, en ook de hele middag fijn gepit.

Na een wandeling door het “stadje” Diepholz horen we:

vanavond koffers naar het station brengen, en morgenmiddag gaan we met de trein verder naar Rheine.

’s Avonds naar de Engelse cinema geweest met Roel, Jan Zoon, Kobus en Siem.

Aardige film: “Brazil”.

Thuis meteen naar het nest.

Vrijdag 29 juni

Om half 10 opgestaan; tegen wil en dank, door de wijven die willen vegen.

De morgen wat (Toen bemerkte ik pas weer dat Vader jarig is) omgehangen en om 11 u. reeds brood met boter en gortepap gekregen;

om 12 uur afgemarcheerd naar het station waar we met onze bagages in goederenwagons worden geladen. I

Intussen had ik op een rustig En na heel lang wachten (tot kw. over 3) gingen we rijden, we zagen het zwaarbeschadigde Osnabrück

Hier zijn veel meer ravages in het landschap dan in de buurt van Gtg. duidelijke sporen van veel gevechten  en om half zeven reden we de ruines van Rheine binnen waar we op het zwaarbeschadigde station waar we na enig wachten op auto’s overstapten die ons snel naar het Doorgangskamp brachten, waar we eerst de “reception” door moesten, registratie, inspuiting met antiluizenpoeder en controle onder de armen en op de borst op lidmaatschap van de SS;

daarna pascontrôle, en kort verhoor, men moet aangeven waarom in Duitsland, of NSBer, of vrijwillig.

Er werden zeer vele kolenboeren opgepikt, en in een speciale gevangenis met cellen gebracht, onder zware bewaking.

En dan eten halen, en kamer inrichten met strozakken, en verder promenade door het kamp, met zes lekkere VF sigaretten.

Niet te laat naar bed, maar evengoed slapen we pas om een uur in!

Zaterdag 30 juni

Om kwart voor zeven opgestaan, lekker wassen en dan maar de mis die voor onze barak wordt opgedragen door een Vlaamse aalmoezenier.

Te Communie geweest.

Daarna op ons gemak ontbeten, en om half 10 waren we op de auto’s van de eerste groep.

Weldra suisden we nu weg, en ongeveer 10 voor 12 bereikten we DE NEDERLANDSE GRENS alwaar we weer uitgeladen werden, 20 m. van de grens, in het plaatsje Glanerbrug, waar eerst de koffers met antiluizenpoeder werden ingespoten, dan wij, vervolgens pascontrôle en ondervraging, en douane: kofferonderzoek.

Ongeveer 3 uur waren we ook deze zeef gepasseerd, waar ze evengoed toch nog 12 NSBers pakten.

Toen werd onze bagage op auto’s geladen en we aanvaardden de 4 km lange wandeling naar Enschede, waar we in een quarantainelager werden ondergebracht.

Nu wonen we dus in een ruime en propere gloednieuwe fabriekshall met dakramen, waar we ong. 300 gram hollands brood, met boter en …. Leidse kaas ontvangen.

En of dat even lekker was. Men probeerde van de avond nog wat te maken door middel

van een piano, harmonika zang en voordracht, doch de stemming wilde niet erg komen.

Iedereen was te rozig, en vermoeid van al het gevraag, gewacht & geloop.

Van Lasscher kreeg ik fijn Engelse sigaretten, en brood met ranzige boter die heerlijk naar kaas smaakte.

En na nog even een kijkje te hebben genomen bij de ong. 30 Ned SS mannen die hier in het kamp apart gevangen worden gehouden lekker gaan slapen.

Zo was het vandaag een heel belangrijke dag, maar het devies is nog steeds:

Als ik maar eerst op het Stations-Plein van Hilversum sta…

Zondag 1 juli

Om half 8 opgestaan en na een Engels peukje (!) ontbijt gehaald; zelfde als gisteravond, maar met een dikke ½ liter volle melk er bij! En dat smaakte!

Daarna scheren en dagboek bijwerken: voor de eerste keer weer in “Nederland”.

Ik kan het haast niet geloven, het is allemaal zo ver-

anderd, hier.

Dat zijn niet meer die gezapige Nederlanders die zich alles laten welgevallen ter wille van hun “rust”. Maar daarover later.

De middag en de avond op bed liggende doorgebracht, om 12 uur ’s avonds stilte en slapen.

Maandag 2 juli

Om kwart voor zes opstaan, wassen, we ontvangen een stuk brood + boter, kaas en ’n homp roggebrood, en dan reeds bij de eerste ploeg naar de ontluizingsinrichting, waar we allen een fijne warme douche namen.

In de droogkamer onder warme luchtstroom opdrogen, en dan à la Adam medisch onderzoek naar geslachtsziekten, inwendige zen, keelziekten en naar breuken.

Dan kleren halen en vlug aankl.

Nogmaals douanecontrole, en registratie, onderzoekingen in grote boeken “Geheim” lijsten!

Alsnog werden er 4 NSBers uitgepikt.

Na de erwtensoep wéér bij het NSB eerste transport door naar het lager “Weste, Noorel. deel”.

Later zal ik dit alles wel eens nauwkeuriger uitwerken, evenals de SSers en NSKK mannen die onze vuile pannetjes moesten schoonmaken!

Op onze wandeltocht naar het vrije lager West regenden we even kletsnat maar weldra droogde de stevige wind ons weer op, en weldra hadden we weer onze legersteden, ik tussen Stampie en Lasscher in.

Na de avond-erwtensoep ontvingen we weer ’n litertje lekkere melk, en…. ’n pakje shag met vloeitjes.

Zodoende gezellige avond.

Dinsdag 3 juli

Om half zeven reveille, en na een half uur broodje met leidse kaas opstellen voor de transporten; met Bode en nog een H’summer  te midden van 22 Mokumers op auto 6 (ditmaal van het Ned leger) die ons via Deventer naar Zwolle brachten, waar we helemaal door elkaar aangeschud ong. 1 uur aankwamen.

We ontvingen weer een half broodje, overlangs doorgesneden met boter en koek ertussen, en ‘n beker thee.

Toen werden we op de zolder ondergebracht.

Intussen doen zich de raarste praatjes de ronde.

1) vanavond verder per Ramper boot naar A’dam, en dan per trein naar huis 2) morgenochtend om 9 uur idem, 3) de boot is in staking wegens te lage lonen 4) dit al een week lang.

We konden ook aan een kommetje

perziken kopen, voor liefst f 1.60 per stuk.

Natuurlijk niet gedaan, want ik vind perziken niet lekker.

Op bed dagboek bijwerken.

Ik slaap nu tussen Bode/Steenbergen en Jan Zoon in.

We zaten ’s avonds gezellig in de huisbioscoop toen de voorstelling werd onderbroken door de mededeling: meteen klaarmaken voor vertrek naar de boot, die op half 10 zal afvaren.

In daverende stemming gebeurde dat, en weldra werden we in groepen ingedeeld, en naar de boot gebracht: een rijnaak, die speciaal voor dat doel voer.

In de ruimen lag schaars stro, waarom men dan kon proberen wat te slapen, ik sliep bv. tot half 3, toen ben ik aan dek gegaan.

Het was wel koud, maar de tocht was toch schitterend.

Woensdag 4 juli

’s Morgens om 8 uur waren we de Oranje sluizen gepasseerd, en weldra

lagen we gemeerd aan de kade van Koppe.

We werden naar het station geleid: er weer was er controle op luizen, politieke korte controle en registratie, waarna we naar buiten gingen en aanreden voor een vrachtauto, die ons kort daarop naar H’sum bracht, en aan het station afzette.

Rap aanvaardde ik nu te voet het laatste rukje, door het geheel onveranderde Hilversum, en ongeveer half 12 was ik eindelijk

THUIS!!!

De bel deed het echter niet (geen stroom) en wat gepraat met Jan Verwey en Mevr Sleven en v.d Heyden; toen werd me de deur geopend door Mies en moeder; hartelijk weerziens.

Moeder was mager geworden.

En daarmee

ben ik dan gekomen aan het einde van mijn logboek,

dat ik echter niet wil sluiten zonder een gebed van dank

aan de Allerhoogste, en aan Maria mijn moeder die al

mijn gebeden heeft verhoord,

geprezen zijn zij in alle eeuwigheid

Amen

W Breuking